در گذشته بسیاری از علاقه مندان به آواز عزم خود را جزم میکردند تا خواندن را بیاموزند ،اما شوربختانه هر چه میگشتند استادی قابل را در شهر و دیار خود نمیافتند . و طبیعتا شرایط برای هر کسی مهیا نبود که بتواند از شهر خود هجرت کند و به شهری سفر کند که استادی در آن زندگی میکند. اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی این موقعیت فراهم شده که می توان به نحوی آموزش آواز از راه دور داشت. لازم به ذکر است که از آنجا که ابزار هنر آواز حنجره است ،بسیار کمتر از ساز ویژگیهای بصری در آن مطرح بوده و میتوان از طریق شنیدار تمرین های مختلف آوازی را انجانم داد. با تجربه ای که بنده با این روش تدریس داشته ام، کلاس آنلاین به صورت صوتی از طریق ویس اپلیکیشن هایی نظیر تلگرام و یا واتس اپ امکان پذیر خواهد بود