استاد ابوالحسن اقبال آذر(اقبال السلطان)

استاد ابوالحسن اقبال آذر در سال 1242 خورشیدی در قزوین متولد شد و در سال 1349 درگذشت. وی شاگرد عبدالکریم قزوینی است.اقبال بی شک یکی از سرآمدان مکتب آوازی تبریز(قزوین) می باشد.در شیوه آواز خوانی او شاهد صدایی بسیار قدرتمند و با صلابت هستیم.او دارای وسعت صدایی کم نظیر بوده و همچنین حجم صدای بالایی دارد. .اودارای تحریرهایی مسلسل وار و طولانیست .ودر اجرای تحریرهای چکشی و بلبلی استاد میباشد.همچنین تاکید در ضربه های تحریر وی کم نظیراست. شیوه آواز وی را میتوان حماسی دانست تا عاشقانه .وبه همین دلیل در شیوه آواز او قدرت و صلابت بر ظرافت در شعرخوانی ارجحیت دارد از شاگردان وی میتوان به استادان میرزا رضا ظلی،ابراهیم بوذری ،صدیف،صالح عظیمی،قیطانچیان و... اشاره نمود.