استاد سید جواد بدیع زاده

استاد جواد بدیع زاده در سال 1381 در تهران متولد شد.پدر وی آقا سید رضا بدیع کاشانی، ملقب به بدیع المتکلمین معروف به سید اناری بود و با ردیف به خوبی آشنا بود و سید جواد را به مجالس روضه خوانی و وعظ میبرد و بدین ترتیب او از کودکی با خواندن آواز آشنایی پیدا نمود. استاد بدیع زاده علاوه بر خواندن در امر آهنگسازی نیز ذوق خوبی داشت که از ساخته هایش می توان به گل پرپر،داد دل ،دل افسرده و... از همه مهم تر به خزان عشق (شد خزان) برروی شعر رهی معیری اشاره نمود که تا امروز جاودان مانده و هنوز یکی از زیباترین و عالی ترین تصانیف مانگار تاریخ ایران محسوب می شود. استاد بدیع زاده تصنیف های جدی و فکاهی بسیاری اجرا نموده است. بدیع زاده دارای صدایی گرم ونرم و با احساس بود و بیشتر در منطقه بم صدا میخواند. سرانجام استاد بدیع زاده در سال 1358 بدرود حیات گفت. روحش شاد ویادش گرامی باد.