استاد حاتم عسگری

استاد حاتم عسگری فراهانی در سال 1312 در فراهان متولد شد،وی سالهای متمادی در محضر استادانی نظیر حسینعلی خان نکیسا، ضیاالذاکرین،کربلایی علی آقا فراهانی و سلیمان خان امیر قاسمی تلمذ نمود.تسلط استاد حاتم عسگری بر ردیف های آوازی و همچنین تعزیه خوانی مثال زدنی است .صدای استاد گرم و پخته است ،همچنین سبک او که ترکیبی از سبک استادانی است که در بالا ذکر شد بسیار زیبا ، استادانه و کم نظیر است. در ردیف استاد حاتم عسگری همواره در کنارگوشه ها و آواز ها ، ضربی خوانی نیز نقشی پررنگ دارد که این نیز از امتیازات سبک و روش ایشان است. استاد حاتم عسگری بیشتر وقت خود را صرف تحقیق و آموزش کرده ، همچنین از ایشان ردیف هایی ضبط شده و به جا مانده که بسیار حایز اهمیت است .