استاد سید حسین طاهرزاده

استاد سید حسین طاهرزاده در سال 1261 خورشیدی در اصفهان متولد شد.او رموز آواز را به طور غیر مستقیم از استاد سید رحیم اصفهانی آموخت.همچنین خود طاهرزاده میگوید دستگاه فونوگراف(دستگاهی که صدارا روی لوله های آن ضبط میکردند ودوباره میتوانستند آنرا بشنوند) بهترین معلم من بود. . زیرا صدای خود را میشنیدم و هرجانقصی به نظرم می آمد اصلاح میکردم.طاهرزاده دارای سبک منحصر به فرد بوده و وذوق و نبوغ و خلاقیت در آواز وی موج میزند.چه در انتخاب شعر و طرز ادای آن وچه گذاشتن ملودی ها وجمله بندی های متنوع برروی شعر و تحریرها .علاوه براینها طاهرزاده دارای صدایی گرم و مطبوع و وسعت صدای بالا میباشد. چنانکه با این ویژگی ها بعضی از استادان اورا بهترین خواننده تاریخ ایران می دانند. استادان ادیب خوانساری و قمرالملوک وزیری از سبک او استفاده کرده اند اما بدون شک استاد محمدرضا شجریان بهترین پیرو راه استاد طاهر زاده است و با دقت و تحقیق فروان بر آثار طاهرزاده و تعلیمات استاد نورعلی خان برومند در خصوص شیوه آواز طاهرزاده ،از این استاد گرانمایه بهترین بهره را برده است،که در آواز استاد شجریان این مورد کاملا مشهود است.استاد طاهرزاده سرانجام درشهریور 1334 درتهران درگذشت.