استاد رضوی سروستانی

استادسید نورالدین رضوی سروستانی در سال 1314 در سروستان دیده به جهان گشود.وی شاگردی اساتید سلیمان خان امیرقاسمی،علی اصغر بهاری ،علی اکبر شهنازی ونورعلی خان برومند رادرکارنامه خود دارد. استادرضوی دارای صدایی پر سوز،شیرین و سرشار از معنویت دارد.وی معمولا در آواز خود از تحریر هایی طولانی اما به جا استفاده میکند.شعر را به درستی انتخاب کرده و واضح و زیبا ادا میکند.استاد رضوی سروستانی بسیار به ردیف مسلط بود و خوشبختانه از وی ردیف جامعی با همراهی تار استاد داریوش طلایی منتشر شده است.از شاگردان استاد رضوی میتوان به صدیق تعریف،سید ابوالحسن مختاباد،علیرضا قربانی و... اشاره نمود.سرانجام استاد رضوی سروستانی در سال 1379 بدرود حیات گفت