استاد سلیمان امیر قاسمی

استاد سلیمان امیر قاسمی در سال 1263 به دنیا آمد.او در محضر استاد عیسی آقا باشی به فراگیری آواز پرداخت همچنین با استاد طاهرزاده رفاقت داشت.استاد امیر قاسمی دارای سبکی منحصر به فرد است که بسیار بسیار زیبا ست و بی شک از بهترین، استادانه ترین و فاخرترین سبکهای آوازی تاریخ موسیقی ایرانی است .سلیمان خان شعر را بسیار زیبا ادا میکرد و از غلت های زیبا در کنار تحریر ها استفاده ای شایان مینمود.صدایش وسعتی عالی داشته و در محدوده بم تا اوج شنیدنی است.همه استادان سبک و حال و هوای آواز اورا می پسندند.از شاگردان وی میتوان به استادان حاتم عسگری،رامبد صدیف،رضوی سروستانی،جواد جواهری می توان نام برد.سرانجام استاد سلیمان امیر قاسمی در سال 1355 به دیار باقی شتافت.