استاد عبدالوهاب شهیدی

استاد عبدالوهاب شهیدی در سال 1301در میمه اصفهان دیده به جهان گشود.اوشاگردی استاد مهرتاش را در کارنامه خود دارد.همچنین از سبک ادیب خوانساری و تاج اصفهانی نیز بهره برده است.اما در واقع استاد شهیدی دارای سبکی منحصر و ممتاز است.صدایی شهیدی بسیار گرم ودلنشین است.و گیرایی صدای او کم نظیر و شاید بی نظیر است.استاد شهیدی نیز مانند استادان بنان وقوامی از جای درست صدای خود میخواند و از داد زدن و با فشار خواندن آواز اجتناب میکند.وی علاوه بر تحریر های زیبای مرسوم دارای تحریر های موسوم به پیچ است که شاید هیچ خواننده ای به خوبی او این تکنیک را ادا نکند.همچنین از دیگر خصوصیات صدای وی نرم خواندن و بی لهجه خواندن است.استاد شهیدی در خواندن تصانیف نیز کم نظیر است.وی علاوه بر خوانندگی در نواختن سازهای سنتور و بویژه عود استاد است.و بیشتر برنامه هایش در رادیو با همراهی عود خود میباشد که از این نظر هم در میان تمامی خوانندگان ممتاز است.قدر و منزلت این استاد درویش مسلک و گرانمایه هرگز آنچنانکه باید شناخته نشده است.خوشبختانه استاد عمری طولانی داشته و در قید حیاتند. سایه استاد مستدام باد