استاد سید علی اصغر کردستانی

استاد سید علی اصغر کردستانی در سالهای بین 1255 تا 1260 در صلوات آباد سنندج تولد یافت. از اینکه وی نزد کدام استادان به شاگردی پرداخته اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما ظاهرا ازمحضر عارف قزوینی کسب فیض کرده اند. به هر روی با شنیدن آوازها یش می توان گفت ، بی تردید استاد علی اصغر کردستانی موسیقی ایرانی را به خوبی میشناخته . استاد علی اصغر کردستانی دارای وسعت صدایی مثال زدنی است چنانکه با وجود خواندن مایه های بالا اثری از ضعف و فشار در صدایش شنیده نمیشود، وی صدایی پر سوز روشن و گرم داشته و تحریر هایش تکنیکی وزیباست.در کنار این ویژگی ها سبک منحصربه فرد وی از دیگر امتیازات اوست.وبه او لقب داود ثانی داده اند. از وی چندین آواز وتصنیف به جا مانده که به زبان کردی است .سرانجام استاد سید علی اصغر کردستانی در سال 1315 روی در نقاب خاک کشید.