استاد غلامحسین بنان

استاد غلامحسین بنان در سال 1390 دیده به جهان گشود.استاد بنان در خانه ای رشد کرد که مادرش نوازنده پیانو بود و خواهرانش تار مینواختند.بنابراین از همان کودکی به خوبی با موسیقی آشنا بود.وی شاگردی استادان مرتضی نی داوود ، ضیاالذاکرین رثایی و ناصرسیف را درکارنامه خود دارد.صدای بنان از گرم ترین صداهای تاریخ موسیقی ایران است.بنان خواننده ای صاحب سبک است و در انتخاب شعر وادای کلمات کم نظیر و دارای سبکی ممتاز است.وی دو خصوصیت در آواز خود دارد که خوانندگان پیش از وی نداشتند یکی ژوست خواندن به طور کامل و دیگری پرهیز از جیغ و داد زدن! بنان تحریر های ریز و زیبای مخصوص به خود دارد.امتیاز دیگر وی تصنیف خوانی است که شاید بتوان گفت هنوز کسی در این زمینه به او نمیرشد.استاد شجریان نیز تصنیف خوانی را به دو دوره قبل و بعد از بنان تقسیم میکند.در تاریخ موسیقی ایران کمتر خواننده ای سراغ داریم که هم در آواز و هم در تصنیف خوانی به این پایه از استادی رسیده باشد. استاد بنان سرانجام در سال 1364 بدرود حیات گفت