استاد غلامرضا دادبه

استاد غلامرضا دادبه معروف به جانسوز در سال 1299 در اصفهان دیده به جهان گشود.وی آواز را در محضر استادان سید رحیم اصفهانی وحسین ساعت ساز گذراند. استاد دادبه ایران شناسی بزرگ و اندیشمندی عارف بود .استاد دادبه متخصص در خواندن آواز دشتستانی است. صدایش گرم و سوزناک است و بیشتر در ناحیه بم صدا آواز خوانده است. از شاگردان وی میتوان به استادان محمد رضا شجریان و علیرضا افتخاری اشاره نمود. سرانجام استاد دادبه در سال 1380 به دیار باقی شتافت.