استاد منوچهر همایون پور

استاد منوچهر همایون پور در سال 1303 در بروجرد دیده به جهان گشود.وی موسیقی را نزد استادن بزرگی نظیر ادیب خوانساری،تاج اصفهانی،ابوالحسن صبا،حسین یاحقی و غلامحسین بنان آموزش دید.در صدای همایون پور تاثیر پذیری وی از صدای ادیب خوانساری مشهود است. وی تسلط کامل به شعر و ادبیات داشته که این مورد نیز در خواندن وی به صورت آشکاری هویداست.اگر چه استاد همایونپور آواز خوان خوبی نیز هست اما بیشتر آثار زیبای اورا تصانیف ماندگاری تشکیل میدهد که از بهترین آنها میتوان به در کنج دلم و نوای چوپان اشاره نمود که هردو ساخته خود اوست و هنوز شنیدن آنها بسیار دلنشین است. استاد همایون پور دارای صدایی با احساس ،خوشرنگ ،گرم و با بیانی رساست.سرانجام استاد همایون پور در سال 1385 به دیار باقی شتافت.روحش شاد ویادش گرامی باد