استاد میرزا رضا ظلی

رضا قلی میرزا ظلی در سال 1285 در تهران متولد شد.او شاگرد عارف قزوینی واقبال آذر بود.در آوازظلی ردپای آواز استاد اقبال آذر مشاهده میشود ولی با این حال شیوه آواز خوانی و صدای وی مستقل از استاد خود میباشد.ظلی دارای حنجره ای قدرتمند و با وسعت صدای بالا میباشد.و صدای اوجش زیباتر از صدای بم اوست.ظلی دارای تحریرهای مسلسلی و پرسرعت با ضربات تحریر محسوس میباشد همچنین شعررا خوب و واضح ادا میکند.ظلی با وجود جوانی صدای پخته و قدرتمندی داشت.و آوازهای به جامانده ازوی کم نظیر است .وشاید اگر عمر بیشتری میداشت شاهکارهایی کم نظیر ازو به یادگار می ماند.افسوس که او دولت مستعجل بود و در سن 39 سالگی بر اثر بیماری سل درگذشت.