این سوال تقریبا برای همه و مخصوصا کسانی که علاقه مند به آواز و خوانندگی باشند مطرح است. و جالب است که در این باب نظراتی هم از اهل فن و هم عوام مطرح شده که همراه با بحث و جدل بسیار بوده است. نظیر اختلاف نظری که طرفداران استادان ، بنان ، اکبر گلپایگانی ،ایرج ،شجریان و... داشته و دارند و هریک دلایلی برای اثبات برتری خواننده محبوب خود می آورند. اما به واقع حق با کیست و بهترین خواننده ایران کدام است؟ در مقاله ویژگی های صدای یک خواننده خوب ، تا حدودی به خصوصیات ذاتی و اکتسابی صدای یک خواننده اعم از رنگ صدا، حجم صدا، وسعت صدا، گرمی و نرمی و شدت صدا، تسلط بر ردیف و خلاقیت و...اشاره شد. با اندکی تامل می توان دریافت که هیچ خواننده ای تا کنون پا به عرصه نگذاشته که در همه این ویژگی ها برترین باشد. بنابراین به اعتقاد بنده به جای اینکه به دنبال بهترین خواننده ایران باشیم بهتر است به دنبال بهترین خوانندگان ایران باشیم. یعنی کسانی که هرکدام دارای چندین ویژگی شاخص در صدا وسبک خواندن هستند. برای آشنایی بیشتر با تعدادی از این استادان بزرگ به بخش بزرگان آوازوتصنیف در همین وبسایت مراجعه نمایید.