در سالهایی که تجربه آموزش آواز را داشته ام همواره این سوال و دغده هنرجویان بوده است که چه مدت زمان لازم است تا خواننده شویم. اما پاسخ این سوال کاملا نسبی است و به موارد متعددی بستگی دارد.که به آن اشاره ای کوتاه میکنم 1-استعداد صدایی : می دانیم که صدای هر کسی دارای وسعت،حجم ،رنگ و تنالیته مختلفی است. بنا براین فرضا کسی که دامنه صوتی کوتاه تری نسبت به دیگری دارد باید بیشتر تمرین کند و زمان بگذارد تا بتواند از عهده اجرای نتهای بالاتر برآید. 2-گوش موسیقایی : بعضی از انسانها از گوش موسیقایی موسیقایی بهتری برخوردارند واین به آن معناست که به خوبی قادرند وقتی صدای نتی را میشنوند به خوبی همان صدای نت را بدون زیاد و کم ادا کنند. و به اصطلاح ژوست میخوانند. طبیعتا کسانی که از گوش موسیقی ضعیفتری برخوردارند باید بیشتر تمرین کنند و همچنین با ساز بخوانند و از کلاس های سلفژ استفاده کنند تا این مشکل برطرف شود. 3-صداسازی:در آواز خوانی به تکنیک های بسیاری از جمله تحریر ها ،غلت ها ،پیچ ها ،کشش ها و فراز و فرود ها احتیاج است و این حاصل نمیشود مگر با تمرین زیاد. حتی اگر کسی دارای استعداد صدای بالایی باشد .و طبیعتا کسی که حنجره منقبض تری دارد برای دستیابی به این تکنیک ها باید زمان بیشتری را در نظر بگیرد. 4- آموزش ردیف آواز: یادگیری دستگاه های آوازی و ظرایف آن ،سبک شناسی ، مرکب خوانی و... زمان بسیار میخواهد . 5-هدف:کسی که میپرسد چقدر زمان لازم است تا خواننده شوم؟ باید از وی پرسید میخواهی به چه سطحی از خوانندگی برسی؟ با توجه به پاسخ وی که هر سطحی را تعیین کند جوابی متفاوت خواهد شنید . با توجه به نکات بالا یاد آور میشوم که مدت زمان یادگیری آواز کاملاامری نسبی است. طرحی که بنده برای کسانی که این سوال را می کنند وتازه میخواهند شروع کنند دارم ،یک دوره آشنایی اولیه با دستگاه ها و تصنیف خوانی همراه با صداسازی هست که در حدود 6-7ماه طول کشیده و هنرجو ضمن آشنایی مقدماتی با ردیف آوازی و صدا سازی و تغییر و رشدی که درخواندن خود احساس میکند ،هدف خود را تعیین میکند که آیا به این مقدار راضی است و یا میل به رسیدن به داریج بالاتری دارد.که در صورت تمایل به حرفه ای شدن آموزش و تمرین خود را به مدت چند سال ادامه می دهد .